Werving : Stembureaulid of Teller op 21 maart, iets voor jou?

Gemeenteraadsverkiezingen/referendum

De verkiezingen  komen eraan. Op 21 maart 2018 is het zover. Tijdens de verkiezingen brengen we onze stemmen uit in een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum. Een groep mensen in het stembureau zorgt dat het stemmen democratisch en gestructureerd gebeurt. We stemmen in Nederland handmatig. Met een rood potlood wordt een vakje ingekleurd. Maar wat gebeurt er daarna met onze stem? Hoe komen we uiteindelijk aan onze verkiezingsuitslag?

Vrijwilligers

Voor een goed verloop van de verkiezingen hebben we vrijwilligers nodig, die zitting nemen op de stembureaus en aan het einde van de dag, de stemmen tellen. In Etten-Leur zijn er zes personen per bureau roulerend nodig. Bovendien  zijn er tellers nodig aan het eind van de dag. Je kunt je aanmelden voor de functies van Stembureaulid en van Teller.  De vergoeding voor een Stembureaulid is € 150,- (bruto) per dag en de Tellers krijgen € 25,- (bruto).

Wat doet een stembureaulid?

Stembureauleden zorgen ervoor dat in het stembureau alles gaat volgens het boekje. Zitting nemen op een stembureau is een hele verantwoordelijkheid. De verkiezingen zijn een democratisch proces. Er moet gezorgd worden dat iedere stem meetelt. Voordat het stembureau open gaat wordt eerst gecontroleerd of alles aanwezig is en of het stemlokaal juist is ingericht. Van iedere stemmer wordt de identiteit gecontroleerd en de geldigheid van de stempas, de kiezerspas of het volmachtbewijs bekeken. Na het sluiten van de stembureaus, worden de stemmen geteld. Dit gebeurt op het stembureau. De stembureauleden zorgen gezamenlijk voor een kloppend proces-verbaal. Hierin staan de namen van de aanwezige stembureauleden en het verloop en de uitslag van de stemming. 

Instructie en tijden

Om de dag goed te laten verlopen moet je wel enige kennis hebben van de verkiezingen en de rol die je tijdens de verkiezingen hebt. Hiervoor houden we kort voor de verkiezingsdag een verplichte instructiebijeenkomst. Op de dag zelf, op 21 maart 2018, zijn de stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur. Het tellen is hierna tot einde werkzaamheden.

Een rol spelen tijdens de verkiezingen?

Als je de komende gemeenteraadsverkiezing mee wilt helpen, reageer dan door het aanmeldformulier in te vullen. Hier lees je meer over de functies van Stembureaulid en Teller en vind je de link naar het aanmeldformulier.

 

 

Verkiezingen

Zoeken