Jaarrekening, Kadernota en Begroting bij elkaar in ons Financieel Portaal

In de Jaarrekening staat wat de gemeente heeft gedaan in het vorige jaar. In de kadernota staan de plannen voor het komende jaar. Dit jaar is de kadernota extra belangrijk omdat de gemeente voor financiële uitdagingen staat. In de kadernota staan voorstellen om de financiële positie te verbeteren.

Op 6 juni zijn de jaarstukken 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. De gemeenteraad behandelt deze jaarstukken op 24 juni.

Op dinsdagavond 18 juni houdt de gemeenteraad een ontmoeting met alle inwoners, ondernemers en andere partners over de jaarrekening en de kadernota van de gemeente. U bent van harte uitgenodigd voor deze ontmoeting in de hal van het stadskantoor (ingang alleen via Roosendaalseweg). Inloop is vanaf 19 uur, de avond start om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

De gemeenteraad wil graag van u horen wat u hiervan vindt. Ook praat de gemeenteraad graag over uw plannen voor 2020 en hoe we elkaar kunnen helpen.

De Jaarrekening, de Kadernota en de Begroting kunt u, bij elkaar en overzichtelijk, vinden op ons Financieel Portaal: http://financieelportaal.etten-leur.tangelo.nl/ Daar staan ook de infographics die de Jaarrekening en Begroting laten zien in één oogopslag.