Handhaving op georganiseerde criminaliteit

Enkele voorbeelden
Alle gemeenten in Nederland hebben te maken met criminele praktijken. Hennepteelt, drugshandel, uitbuiting, illegale prostitutie en witwaspraktijken zijn voorbeelden van illegale activiteiten die zich overal kunnen voordoen. Het zijn stuk voor stuk delicten waar de inwoners last van hebben of waarbij de directe leefomgeving kan worden bedreigd. Dit is op verschillende manieren zichtbaar. De inwoner ziet zijn buurt verloederen, een toestroom van vreemde mensen in de nachtelijke uren of stankoverlast of brandgevaar. De lokale ondernemer ziet de  illegale ondernemingen als concurrentievervalsing of verloedering in de winkelstraat.   

Waar vindt georganiseerde misdaad plaats?
Georganiseerde misdaad vindt vooral plaats waar gelegenheid en omstandigheden voor de daders het meest gunstig zijn. Diensten zoals distributie, financiële handelingen, huisvesting en transport zijn belangrijke factoren. Een gemeente met geen of verminderde toezicht en handhaving is interessanter voor het ontwikkelen van criminele activiteiten. Ook zijn misdaadgroepen altijd op zoek naar manieren om het illegaal verworven geld wit te wassen. Op deze momenten treedt de crimineel in contact met legale partijen, en kan de mogelijkheid ontstaan om criminele activiteiten te ontdekken. De gemeente kan bijdragen in het aanpakken.

Wat doet de gemeente?

Het opsporen van criminaliteit is vooral een taak van politie en justitie. Zij hebben de meest directe middelen om op te treden tegen criminele activiteiten. Ook andere instanties hebben mogelijkheden om crimineel gedrag aan te pakken. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken wordt door onze gemeente samengewerkt met de andere gemeenten binnen ons district en andere partners op veiligheidsgebied. Denk hierbij aan provincie, politie, Openbaar ministerie, belastingdienst en overige bijzondere opsporingsdiensten. Bij opmerkelijke situaties wordt eerst beoordeeld of spraken kan zijn van een criminele activiteit. Daarna wordt gekeken welke instantie de beste kaarten in handen heeft om tegen in te zetten. Ook een combinatie van aanpak komt regelmatig voor.

Toezichthouders
De gemeente heeft bevoegdheden waarmee de activiteiten van de georganiseerde criminaliteit kunnen worden belemmerd of gefrustreerd. Voorbeelden zijn het tijdelijk sluiten van panden, het tegengaan van illegale huisvesting of het tegengaan van strijdig gebruik van panden op grond van het bestemmingsplan. De gemeente probeert met zijn toezichthouders zo veel mogelijk inzicht te krijgen waar criminele activiteiten plaats kunnen vinden. De toezichthouders die zich dagelijks bezig houden met controle van de openbare ruimte, de gebouwen en de milieuactiviteiten kennen de wijken goed en weten wat er leeft en speelt. Zodra zij een vermoeden hebben dat er in een pand mogelijk criminele ontwikkelingen plaats vinden, wordt dit pand met de partners op gebied van veiligheid in samenwerking gecontroleerd. Naast de toezichthouders kunnen ook de overige medewerkers van de gemeente worden benaderd door criminele organisaties. Alle medewerkers zijn gewezen op dit risico en zijn alert om deze signalen tijdig te onderkennen. Opvallende vragen of handelingen worden onderzocht.    

Wat kunt u doen?

Als bewoner van de gemeente kunt u ons helpen in de aanpak van de criminaliteit. U weet als bewoner het beste wat zich in uw straat afspeelt. Vreemd en afwijkend woongedrag kunt op de volgende manieren melden: bij de gemeente: tel 14076, bij de politie: tel  0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem: tel 0800-7000.