Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het uitbreiden van een entree/hal, Pianohof 64
 • Het legaliseren van een berging, Kroonstraat 19
 • Het plaatsen van een erf afscheiding, Graspieper 11
 • Het intern verbouwen van een woning, Grauwe Polder 78

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Het verbouwen van een bedrijfspand met bovenwoning, Bisschopsmolenstraat 112

Verleende omgevingsvergunning

 • Het vervangen van kozijnen en daken bij 24 woningen, Orgelhof, Cellostraat Klaroenring
 • Het realiseren van 2 wooneenheden in de bestaande woning, Markt 81
 • Het vervangen van 6 garagedeuren van de garages behorende bij de woningen aan Havenkwartier 18 t/m 28
 • Het oprichten van een kantoorgebouw, Attelakenseweg 12
 • Het legaliseren van lichtbakken met reclame aan het winkelpand, Markthof 11
 • Het bouwen van een vervangende bedrijfswoning, Zundertseweg 54B

Aanvraag evenementenvergunning

 • Zeepkistenrace, Geerkade op 7 oktober 2018

Verleende vergunning

 • Het plaatsen van een bord ALWEL ter hoogte van de Tamboerijn/Klaroenring van augustus 2018 t/m 31 mei 2019