Ontheffing Wet geluidhinder Bollenstraat 6

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn hogere grenswaarden voor het wegverkeerslawaai vast te stellen ten behoeve van twee nieuwe woningen aan de Bollenstraat 6 in Etten-Leur. Voor het bouwplan wordt tevens een bestemmingsplanprocedure opgestart. Het ontwerpbesluit en het akoestisch onderzoek, liggen met ingang van 16 augustus 2018 gedurende zes weken (tot en met 26 september 2018 ) ter inzage in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en op maandagavond tot 19.00 uur. Tijdens de hiervoor genoemde termijn kan iedereen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur (o.v.v. “zienswijze ontheffing Wgh Bollenstraat 6). De zienswijze kan ook digitaal via de gemeentelijke website worden ingediend door gebruik te maken van het webformulier ‘zienswijze indienen’ (legitimatie via DigiD is verplicht).

 

Etten-Leur, 15 augustus 2018