Vergadering welstandscommissie op 21 augustus

Op 21 augustus is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 20 augustus ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 20 augustus 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website