Agenda van de raadsvergadering “De raad debatteert” op 3 september 2018

NB: De vergadering vindt plaats in de Nieuwe Nobelaer, Anna van Berchemlaan 2, Etten-Leur. Op maandag 3 september is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in de Nieuwe Nobelaer. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over de kaders van de herontwikkeling van het perceel Couperuslaan 18
  • Voorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan Bierdragerspad
  • Voorstel over Mandatering van de beslissing over de vormvrije m.e.r.-beoordeling van ruimtelijke plannen
  • Voorstel over de vaststelling van de 6e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingdienst West Brabant (GR BWBr) en vaststelling van een wijziging van de begroting 2018 van de GR BWBr
  • Voorstel over deelname aan het onderzoek ‘verstandig verder met participatie’
  • Voorstel over het indienen van een zienswijze op het regionaal beleidsplan 2019–2022 van het Veiligheidscollege
  • Voorstel over het geven van een reactie op de Economische ambitie West-Brabant, het zogenaamde ‘Koersdocument’
  • Voorstel over de aanpassing van de Verordening Ambtelijke Bijstand
  • Voorstel over de vaststelling van de “Notitie en Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur”

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 3 september 2018 op ’Raad debatteert’ klikken).