Subsidie aanvragen voor 2019? Dien vóór 1 oktober je aanvraag in!

Procedure, indienen vóór 1 oktober 2018

Is er sprake van een structurele aanvraag? Dan verwachten we je aanvraag vóór 1 oktober 2018. We toetsen  de aanvraag vervolgens aan de desbetreffende subsidieregeling en leggen de aanvraag met het advies voor aan het college. Als we vragen over de aanvraag hebben, nemen wij contact met u op. Uiterlijk eind december 2018 ontvangt u een subsidiebeschikking.

 

De hoofdlijn: wanneer subsidie?

De gemeente subsidieert verenigingen, stichtingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet worden opgepakt en wanneer deze een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. De Algemene Subsidieverordening, subsidieregelingen en het aanvraagformulier kun je vinden op  de website van gemeente Etten-Leur onder het kopje vrije tijd > Subsidie aanvragen.

 

Hoe doe je een aanvraag?

Wanneer je een aanvraag wilt doen, vul je het aanvraagformulier volledig in. Vergeet je handtekening niet! Mail je aanvraagformulier vervolgens naar info@etten-leur.nl. Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met desbetreffende accounthouder zoals vermeld op de website. De gemeente beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregelingen. De ASV regelt het subsidieproces en de subsidieregeling beschrijft aan welke maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelstellingen verenigingen moeten voldoen.