Tijdelijke verkeersmaatregelen voor Lekker Etten-Leur op 31 augustus en 1 september 2018

De volgende tijdelijke verkeersmaatregelen zijn getroffen:

  1. Het afsluiten voor alle verkeer van de westelijke rijbaan en fietspad van de Markt, gedeelte Dreef – Marktplein, Marktplein en het Raadhuisplein in Etten-Leur van 30 augustus 2018 vanaf 07.00 uur tot 3 september 2018 tot 13.00 uur, met uitzondering van voetgangers, hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend;
  2. Het instellen van een parkeerverbod voor de onder punt 1 genoemde locatie en tijden, met uitzondering van hulpverleningsvoertuigen en wanneer er een ontheffing is verleend.

De verkeersmaatregelen zijn met borden aangegeven.