Vergadering welstandscommissie op 4 september 2018

Op 4 september is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 3 september ter inzage in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 3 september 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.