Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer en aanleggen zebrapad bij brede school De Pijler

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 27 augustus 2018

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overheid.nl.

 

Etten-Leur,  29 augustus 2018