Toezicht en handhaving illegale bouwwerken

De toezichthouders van de gemeente Etten-Leur hebben verschillende taken. Een van die taken is de controle op illegale bouwwerken. Vaak constateren de toezichthouders deze illegale bouwwerken zelf. Het komt ook voor dat omwonenden een klacht of verzoek om handhaving indienen.

Omdat we niet alles tegelijk kunnen oppakken, kan het gebeuren dat we pas na enige tijd handhavend optreden. Ook al hebben we het bouwwerk eerder gezien.

Wist u dat:

er geen sprake is van verjaring bij illegale bouwwerken? Illegale bouwwerken kunnen niet legaal worden doordat deze lange tijd aanwezig zijn

Als wij een bouwwerk constateren waarvoor geen vergunning verleend is, onderzoeken we eerst of het bouwwerk vergunningvrij is. Is dat niet het geval, dan treden we handhavend op.

Als we handhavend optreden, onderzoeken we of het bouwwerk legaliseerbaar is > kunnen wij een vergunning verlenen?. Na dit onderzoek krijgt de overtreder van ons een brief wat hij moet doen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of het bouwwerk (deels) afbreken. Doet de overtreder dit niet, dan leggen wij een handhavingsbesluit op. Meer informatie daarover vindt u op onze website onder Plannen bouwen en verbouwenHandhaving.