Vergadering Welstandscommissie op 8 januari

Op dinsdag 8 januari 2019 is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 7 januari ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 7 januari 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke internetsite. Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, vindt u op onze website via www.etten-leur.nl > Inwoner > Alle onderwerpen > Plannen, bouwen en verbouwen > Welstand.