Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl. Heeft u een vraag over onderstaande lijst, dan kunt u ook terecht in het Stadskantoor, tel. 14076. Tip: neem een gratis e-mailabonnement op de bekendmakingen van Gemeente Etten-Leur. Kijk op www.overuwbuurt.overheid.nl of download de app van uw buurt.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het uitbreiden en veranderen van de bestaande woning, Sander 23
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Vedelring 159
 • Het veranderen van een bestaande schuur in een caravanstalling, Bankenstraat 18
 • Het uitbreiden van bestaande kantoren, Soevereinstraat 2
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de straatzijde, Steenmansweg 50
 • Het verrichten van werkzaamheden aan toegangswegen Regionale Keringen, Opperweg-Veerweg

Verleende Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een bijgebouw, Bruininkhuizen 2
 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Achter de Vaart 1
 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Dasseburcht 64
 • Het huisvesten van personen, Concordialaan 288
 • Een tijdelijk nieuw te plaatsen transformatorveld op een hoogspanningsstation, Vossendaal 31
 • Het uitbreiden van een 150KV station, Vossendaal 31
 • Het legaliseren van een berging, Kroonstraat 19
 • Het oprichten van een berging, Ouwer 5
 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voor-en achterzijde van de woning, Tolhuislaan 74
 • Het uitbreiden van de woning, Banjostraat 2

Verlening beslistermijn Omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, Vedelring 159

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting, Nijverheidsweg 9-11
 • Het veranderen van de inrichting, Vossendaal 31

Verleende vergunning

 • Het venten met ijs van 15 maart t/m 15 oktober 2019

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg naar Baroniestraat kavel 22
 • Het aanleggen van een uitweg naar Penningweg 35

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen Etten-Leur


Aanwijzingsbesluit  conform artikel 2:48 Apv:  Aanwijzingsbesluit gebied verboden drankgebruik