Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 16 november 2018 de volgende verkeersbesluiten hebben genomen: reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen aan de Waldhoornlaan en Bisschopsmolenstraat. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur,  21 november 2018