Agenda van de raadsvergadering “De raad debatteert” op 3 december 2018

Op maandag 3 december is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over de vaststelling van de kaders voor het plangebied Couperuslaan 18
  • Voorstel over de vaststelling van het veiligheidsprogramma ‘Veiligheid door verbinding’
  • Voorstel over de vaststelling van de grondexploitaties 2018
  • Voorstel benoeming aandachtspunten van de fracties voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018
  • Voorstel over de vaststelling van het normenkader rechtmatigheid
  • Voorstel over het uitbrengen van een zienswijze op de 1e wijziging van de begroting 2019 van GR Belastingdienst West-Brabant (BWB)

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 3 december 2018. Ook kunt u de agenda inzien in het informatiecentrum in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 3 december 2018 op ’Raad debatteert’ klikken).