Collecterooster voor december 2018

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op.

De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

In december 2018 zijn de volgende collecte- en vrije periodes in Etten-Leur:

25 nov. t/m 1 dec.                          Leger des Heils

2 dec. t/m 8 dec.                            St. Pets Food Care                                        

9 dec. t/m 15 dec.                          vrije periode

16 dec. t/m 22 dec.                        vrije periode

23 dec. t/m 29 dec.                        vrije periode (kerstvakantie)

30 dec. t/m 5 jan.                           vrije periode (kerstvakantie)

 

Kledinginzameling

Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2018 in Etten-Leur kleding inzamelen:

Oktober – november – december                            Stichting KOVOMA

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).