Collectieve zorgverzekering 2018-2019

De gemeente en het Werkplein Hart van West-Brabant bieden u een uitgebreide zorgverzekering voor een lage premie. Deze zorgverzekering is voor iedereen met een bijstandsuitkering, AOW of een inkomen rond het minimumloon. Heeft u veel zorgkosten? Dan hebben we voor u ook een pakket waarbij u geen eigen risico betaalt. Het Werkplein betaalt het eigen risico voor u. Welk pakket u ook kiest: bij ons bent u uitgebreid verzekerd. Want als u ziek bent, dan wil u niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan. Voor meer informatie: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/zorgverzekering.