Agenda van de raadsvergadering “De raad debatteert” op 29 oktober 2018

Op maandag 29 oktober is er ’s avonds vanaf 19.00 uur een openbare raadsvergadering in ruimte 1.04 ABC van het vergadercentrum. Rond 22.30 uur wordt de voortgang van de agenda geïnventariseerd en als dan nog een aantal onderwerpen ter behandeling op de agenda staan zal de vergadering worden voortgezet op dinsdagavond, 30 oktober.  U kunt van 19.00 uur tot 19.30 uur informeel van gedachte wisselen met de raads- en burgerleden. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda voor de raadsvergadering die avond staan de volgende onderwerpen:

 

  • Vaststelling kaders gebiedsontwikkeling Van Bergenpark
  • Voorstel over een ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor verbetering van regionale keringen deelgebied Midden
  • Voorstel vaststelling Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018
  • Voorstel vaststelling herziening bestemmingsplan Buitengebied Bollenstraat 6
  • Voorstel vaststelling notitie en Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur
  • Voorstel vaststelling Verordening Blijverslening Etten-Leur en Verordening Verzilverlening Etten-Leur
  • Voorstel over de vaststelling van de derde begrotingswijziging ICT West-Brabant-West
  • Voorstel over de benoeming van de 2e plv griffier
  • Voorstel over het project Nieuwe Nobelaer

 

Gratis exemplaren van de agenda van deze vergadering liggen in het informatiecentrum in het stadskantoor tot en met maandag 29 oktober 2018. Ook kunt u de agenda inzien in het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda met voorstellen en bijlagen van de raadsvergadering vindt u op www.etten-leur.nl bij Bestuur > Website gemeenteraad  (vervolgens in de kalender bij de datum 29 oktober 2018 op ’Raad debatteert’ klikken).