Collecterooster voor september en oktober 2018

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een landelijk collecterooster op.

De hierop voorkomende stichtingen/instellingen zijn in het bezit van een CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt afgegeven als aan een aantal criteria wordt voldaan die een oordeel geven over de steunwaardigheid van de instelling. Voor collectes is de gemeente gebonden aan het collecterooster van het CBF. Naast deze collecteweken is er een beperkt aantal weken over waarin door (lokale) stichtingen/instellingen collectes kunnen worden gehouden. Om in deze zogeheten vrije periodes te mogen collecteren dienen de stichtingen/instellingen een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

 

In september en oktober 2018 zijn de volgende collecte- en vrije periodes in Etten-Leur

2 sept. t/m   8 sept.                        KWF Kankerbestrijding

9 sept. t/m 15 sept.                       Prinses Beatrix Spierfonds

16 sept. t/m 22 sept.                     Nierstichting

23 sept. t/m 29 sept.                     HandicapNL

30 sept. t/m   6 okt.                        Dierenbescherming

7 okt. t/m 13 okt.                            Nederlandse Brandwonden stichting

14 okt.  t/m 20 okt.                         Vrije periode (herfstvakantie zuid)

21 okt.  t/m 27 okt.                         Stichting Opkikker

28 okt.  t/m  3  nov.                        Diabetes Fonds

      

Kledinginzameling

Het CBF heeft de gemeenten in Nederland gewezen op praktijken van illegale kledinginzameling. Die inzamelingsacties vinden plaats zonder gemeentelijke vergunning. Hoewel dergelijke illegale kledinginzamelingspraktijken in onze gemeente (nog) niet zijn geconstateerd, willen we dit toch onder uw aandacht brengen.

 

De volgende door het CBF positief beoordeelde stichtingen zullen in 2018 in Etten-Leur kleding inzamelen:

Juli - augustus – september                       Stichting Het Vergeten Kind

Oktober – november – december          Stichting KOVOMA

 

Meer informatie over deze stichtingen/instellingen is te vinden op de site van het CBF (www.cbf.nl).