Deze week in het digitale gemeenteblad

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een gaskast voor het stadskantoor, Roosendaalseweg 4
 • Het plaatsen van een container als dierenverblijf, Lage Bremberg 17
 • Het vervangen van een bestaande erfafscheiding bestaande uit gaas en hedera door betonnen palen en houten schermen, Boeieraak 66

Verleende omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een zand- en grindloods, Zeedijk 37
 • Het oprichten van een bedrijfsruimte, Tussendonk ong.
 • Het brandveilig gebruiken van het pand, Lambertusstraat 5

Verleende omgevingsvergunning van rechtswege

 • Het huisvesten van personen, Dijkmanstraat 12
 • Het uitbreiden en verbouwen van de garage, Vedelring 57

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Het uitbreiden van de entreehal, Pianohof 64

Melding uitweg

 • Het aanleggen van een uitweg vanaf perceel Peellandhof 83 naar de Kempenerrandweg
 • Het aanleggen van een uitweg naar Parallelweg 1
 • Het aanleggen van een uitweg naar Sander 55

Verleende vergunning

 • Verleende horeca-exploitatievergunning en drank- en horecavergunning, Bisschopsmolenstraat 58a voor de exploitatie van een horecabedrijf met terras

Verleende evenementenvergunning

 • Kermis Etten-leur Noord, van Bergenplein, Korte Brugstraat, Lange Brugstraat, Geerkade, 14 t/m 18 september 2018

Het besluit mandatering m.e.r.-beoordeling

 

Besluit verwijderen uit Landelijk Register Kinderopvang (LRK) van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

 

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Etten-Leur 2018