Monumenten

De gemeente Etten-Leur heeft 66 rijksmonumenten en 99 gemeentelijke monumenten. Wilt u weten welke gebouwen of andere objecten zijn aangewezen als monument? Ga dan naar onze website www.etten-leur.nl à Plannen en (ver)bouwen à Monumenten.

Wat is een rijksmonument en wat is een gemeentelijk monument?

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Gemeentelijke monumenten zijn gebouwen of andere objecten die een bijzondere betekenis hebben voor Etten-Leur.

Monumentvergunning

Bent u van plan veranderingen aan te brengen aan een rijks- of gemeentelijk monument? Dan heeft  u hiervoor in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Sommige onderhoudswerkzaamheden zijn vergunningvrij. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ter advisering voorgelegd aan de monumentencommissie. Bel voor meer informatie met de gemeente via 14 076. 

Monument subsidie

Bent u in het bezit van een gemeentelijk monument?

Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. De gemeente Etten-Leur kent de volgende subsidiemogelijkheden:

  1. Een collectief abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant;
  2. Een bijdrage in de onderhoudskosten van gemeentelijke monumenten;
  3. Een bijdrage in de onderhoudskosten van rieten daken van gemeentelijke monumenten.

Bent u in het bezit van een rijksmonument?

U kunt helaas geen gemeentelijke subsidie krijgen voor een rijksmonument, behalve als het gaat om:

  1. De kerk en toren van H. Lambertus, Markt 62;
  2. De kerk en torens van de H. Petrus, Lange Brugstraat 30;
  3. Het Paulushofje, Markt 43-73;
  4. Bisschopsmolen, Bisschopsmolenstraat 235;
  5. Zwartenbergse molen, Zevenbergseweg 23

Ook onderhoud aan rieten daken, van boerderijen die op de rijksmonumentenlijst staan, kan voor gemeentelijke subsidie in aanmerking komen.

Er zijn wel andere mogelijkheden om de restauratie van een rijksmonument te financieren:

  1. U kunt de kosten van onderhoud aan uw pand verrekenen met uw inkomstenbelasting;
  2. Heeft u een woonhuismonument of een boerderij zonder agrarische functie, dan kunt u ook in  aanmerking komen voor een laagrentende lening: de Restauratiefonds-hypotheek. Heeft u een ‘ander’ monument, bijvoorbeeld een kerk, molen of landhuis, dan kunt u voor het planmatig onderhoud instandhoudingssubsidie aanvragen.

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden verwijzen wij u naar onze website www.etten-leur.nl à Plannen en (ver)bouwen à Monumenten à Monument subsidie.