Samenwerking bij De Haansberg

Ter afsluiting van Burendag werd er door buurtvereniging De Haansberg en burgemeester De Vries een intentieverklaring ondertekend. Vijf jaar geleden is er een bewonersinitiatief gestart door vrijwilligers van buurtvereniging De Haansberg: zij wilden hun straat mooier en aantrekkelijker maken door het aanleggen van een perk ‘De Blikvanger’ en door het opknappen van het Mariakapelletje. Deze intentieverklaring voor een periode van vijf jaar is opnieuw ondertekend omdat de samenwerking naar volle tevredenheid functioneert. Behalve de verklaring had de Burgemeester ook een leuke verrassing meegenomen voor de buurtvereniging, een cheque van 300 euro, om te besteden aan nieuwe beplanting.