Vergadering welstandscommissie op 2 oktober 2018

Op 2 oktober is de vergadering van de welstandscommissie. Deze vergadering is openbaar. De agenda voor deze vergadering ligt vanaf 1 oktober  ter inzage in de centrale hal van het  stadskantoor. De agenda kunt u vanaf 1 oktober 12.00 uur ook vinden op de gemeentelijke website.

Alle informatie over de vergaderlocatie, de vergadertijd en het spreekrecht in toelichtende zin, kunt u vinden op onze website.