Verkeersbesluiten over gehandicaptenparkeerplaatsen

voor het aanwijzen  van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Patrijs en het opheffen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan het  Van Bergenplein.

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 21 september 2018

bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen  ter inzage in de centrale hal van  het stadskantoor. Ook zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

 

Etten-Leur,  26 september  2018