Seniorenraad Etten-Leur zoekt nieuwe bestuursleden

De Stichting Seniorenraad Etten-Leur is de belangenbehartiger van en voor senioren in de Gemeente Etten-Leur. Zij adviseert de gemeente en andere instanties gevraagd en ongevraagd over alle zaken die met het seniorenbeleid van de gemeente Etten-Leur samenhangen. De Seniorenraad heeft ongeveer 10 leden, waarvan er enkele de Etten-Leurse ouderenbonden vertegenwoordigen. De overige leden hebben zitting op persoonlijke titel. De zittingsperiode is statutair bepaald op drie jaar. Leden kunnen maximaal drie perioden zitting hebben. In de loop van 2017 namen een aantal leden afscheid vanwege het bereiken van de maximale zittingsperiode. Het zijn uitdagende vrijwilligersfuncties in een dynamische organisatie. Nieuwe leden worden door de Seniorenraad zelf benoemd op voordracht van het Dagelijks Bestuur. Een gesprek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Informatie kun u verkrijgen en uw sollicitatie kunt u richten aan: Stichting Seniorenraad Etten-Leur t.a.v. het secretariaat via e-mail: seniorenraad@gmail.com