Verkeersbesluit individuele gehandicaptenparkeerplaats Houtduif

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 27 augustus 2018

bovenstaande verkeersbesluit hebben genomen. Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na deze openbare bekendmaking voor iedereen ter inzage in het stadskantoor. Tevens is het verkeersbesluit te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur,  5 september 2018