Wijkspreekuren Grient & Sanderbanken

Je bent welkom met jouw vragen, wensen en ideeën over wonen, veiligheid en leefbaarheid in Grient & Sanderbanken tijdens het wijkspreekuur. De wijkagent Sjoerd Vink, Woonstichting Etten-Leur, wijkwerker van Surplus Welzijn, Linda Deckers, en gemeentelijk wijkmanager Jessica van Sluijs zijn er. Komt u alleen voor een kopje koffie?  Ook dan bent u van harte welkom.

Waar bent u welkom?

We organiseren dit altijd op dinsdag, 1 x in de maand, in de Wijkhuiskamer in de Brede School D’n Overkant aan de Edward Poppelaan 18. We zien je graag van 11.00 – 12.00 uur op 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december en 8 januari.