De openbare besluitenlijst college van B&W van 16 augustus

Openbare besluitenlijst nr. 33 - 2018

Datum: 16 augustus 2018

Bestemmingsplan 'Bierdragerspad'
De bewoners van panden aan de Lange Brugstraat willen in achtertuinen twee aaneengesloten woningen bouwen. De woningen komen aan het Bierdragerspad. Hiervoor is aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Bierdragerspad’ vast te stellen.
 

Beslissing op bezwaarschrift Spoorlaan 
Voor het mogen huisvesten van maximaal zes personen ( seizoenarbeiders ) in een woning aan de Spoorlaan, is een verzoek omgevingsvergunning ingediend. Op dat verzoek is nog geen besluit genomen. Toch is er al een bezwaarschrift ingediend. Indienen is slechts mogelijk wanneer er sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Nu daarvan geen sprake is, is bezwaarmaker niet - ontvankelijk.
 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.