De openbare besluitenlijst college van B&W van 15 november 2018

Openbare besluitenlijst nr. 46 - 2018

Datum: 15 november 2018

Eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorziening begeleiding 2019
De zes gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) besloten in 2017 om de eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening begeleiding op nul te zetten voor de jaren 2017 en 2018. Deze periode loopt nu af. Het college stelt de eigen bijdrage van de cliënt voor de maatwerkvoorziening begeleiding (Wmo) ook voor het jaar 2019 vast op €0,00. Daarnaast neemt het college kennis van de huidige stand van zaken over het abonnementstarief. Het voornemen van het Rijk is om per 2019 het zogenaamde abonnementstarief landelijk in te voeren. Iedere cliënt betaalt dan een maximaal tarief van €17,50 per vier weken, ongeacht inkomen/vermogen en aantal voorzieningen. De mogelijkheid blijft in 2019 bestaan om voor bepaalde maatwerkvoorzieningen geen eigen bijdrage te betalen.

Deelname Etten-Leurse Kracht
Het college gaat akkoord met deelname aan de Etten-Leurse Kracht (ELK). Daarnaast neemt het college kennis van de conceptuitnodiging voor en bestuurlijk informatief overleg. Sinds voorjaar 2018 is het maatwerkfonds Etten-Leurse Kracht (ELK) actief. Dit is een initiatief van de huurdersbelangenvereniging Etten-Leur (HBV) en de woonstichting Alwel. ELK schiet te hulp wanneer financiële problemen ook acute problemen op andere terreinen veroorzaken en betrokken partijen dit door regels en wetgeving niet op korte termijn (kunnen) oplossen. Doel is de problematiek eenmalig snel op te lossen, maar vervolgens ook een structurele oplossing voor soortgelijke gevallen te vinden. Dit door met betrokken partijen de regelgeving aan te passen. De gemeente Etten-Leur sluit zich aan bij dit initiatief en hoopt dat meer instanties zich aan het initiatief binden.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.