De openbare besluitenlijst college van B&W van 25 oktober 2018

Openbare besluitenlijst nr. 43 - 2018

Datum: 25 oktober 2018


Vaststellen speelplan Hooghuis
Het college neemt kennis van de inspraakreacties, die zijn gekomen op het concept speelplan Hooghuis. Daarnaast stemt het college in om het concept speelplan met een paar kleine wijzigingen definitief vast te stellen. Hierdoor kan er gestart worden met de uitvoering. De verwachting is dat het speelplan dit voorjaar volledig is afgerond.

Samenwerkingsverband gladheidbestrijding Gemeente Rucphen
Het College stemt in met continuering van het samenwerkingsverband met de gemeente Rucphen op het gebied van gladheidbestrijding, gedurende vijf kalenderjaren vanaf 2018.

Business Awards Baronie van Breda 2019
Het college besluit om samen met de gemeenten Oosterhout en Breda te participeren in de Business Award Baronie van Breda (BABB) door middel van het bronzen sponsorpakket. De Business Award Baronie van Breda is een triple O awardshow waar regionaal ondernemerschap wordt gevierd. De eerste award werd in 2018 uitgereikt aan Thetfort uit Etten-Leur. Op 26 maart 2019 vindt de tweede editie van dit 3O evenement plaats.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.