De openbare besluitenlijst college van B&W van 13 september 2018

Openbare besluitenlijst nr. 37 - 2018
Datum: 13 september 2018

Kunst restaureren
Het college heeft besloten een antieke landkaart in het BVC (Bestuurs- en vergadercentrum) aan de Markt 1 te laten restaureren. Dit is noodzakelijk vanwege de zorgelijke staat en historische waarde.

Jaarverslag Leersaam 2017
Op 26 juni 2018 heeft Stichting Leersaam haar jaarverslag over het jaar 2017 gepubliceerd. Het college neemt het jaarverslag ter kennisgeving aan en biedt het aan aan de gemeenteraad.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.