Werkzaamheden Marnixstraat en Huygenslaan

U woont aan of in de omgeving van de Marnixstraat of de Huygenslaan. Op maandag 20 maart 2017 start aannemer J.P. van der Schoot B.V. met de werkzaamheden in deze straten. In deze brief leest u hier alles over.  

Waar wordt er gewerkt?

Het werkgebied betreft de Marnixstraat en de Huygenslaan (inclusief de twee binnenpleintjes achter huisnummers 51 en 61). Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving beter bereikbaar blijft en de overlast beperkt wordt.

Wanneer kunt u hinder verwachten?

De werkzaamheden starten op maandag 20 maart 2017 ter hoogte van de Marnixstraat. U wordt tijdig geïnformeerd wat de werkvolgorde (fasering) is en wanneer er (tijdelijke) afsluitingen zijn. Ook de hulpdiensten worden door de gemeente geïnformeerd. Op internet zal steeds de meest actuele informatie voor u te vinden zijn. Kijk hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle Onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Marnixstraat en Huygenslaan. Op dit moment gaan we er van uit dat de werkzaamheden duren tot eind oktober 2017. Dit is mede afhankelijk van het weer.

Verzoek overhangend groen te snoeien.

Wilt u het overhangend groen uit uw tuin tijdig terugsnoeien? De bestrating grenst op veel plaatsen namelijk direct aan de tuinen. Door de jaren heen is het groen uit de tuinen over deze bestrating gaan groeien. Om de bestrating goed aan te brengen is ruimte nodig. Vindt u het moeilijk om te bepalen of het groen in uw tuin overhangt? Neem dan gerust even contact met ons op! Wij komen graag even langs om het samen te bekijken.

Wat betekent dit werk voor u?

  • We sluiten het straatdeel waar aan gewerkt wordt af voor doorgaand verkeer. Als uw straatdeel is afgesloten, is uw woning te voet te bereiken. U hoort van de aannemer wanneer we uw straatdeel afsluiten.
  • Als uw straatdeel is afgesloten, hoort u van de aannemer waar u de huisvuilcontainers op de ophaaldag kunt aanbieden. We verzoeken u om - in het deel waar gewerkt wordt - de afvalcontainers buiten de werkafzetting te plaatsen. Als u door de werkzaamheden niet in staat bent om zelf uw huisvuilcontainer naar de aanbiedplaats te brengen, dan helpt de aannemer u hierbij. Wij verzoeken u vriendelijk te controleren of het huisnummer van uw container nog duidelijk leesbaar is.

Tot slot

We gaan er van uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de buurt of straat gaat gebeuren. Uiteraard zult u overlast ervaren. De aannemer en wij zullen er alles aan doen om deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de heer J. Lazeroms via telefoonnummer (076) 502 4369. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kan u contact opnemen met de heer E. van Swieten via telefoonnummer (076) 502 4323. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Zoeken