Werkzaamheden Liesbosweg (tussen Schoonhout en Spoorlaan)

U woont aan of in de omgeving van de Liesbosweg (het deel tussen Schoonhout en Spoorlaan). Op maandag 29 mei 2017 start De Kuiper Groep met de werkzaamheden in deze straat e.o.. In deze brief leest u hier alles over.    

 

Waar wordt er gewerkt?

Het werkgebied betreft de Liesbosweg vanaf de aansluiting met bij Schoonhout tot de aansluiting met de Spoorlaan (huisnummer 185). Er zal gewerkt worden aan zowel de rijbaan, het fietspad en het trottoir. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd waardoor de omgeving (m.n. woonzorgcomplex Het Anbarg) beter bereikbaar blijft en de overlast beperkt wordt.

 

Wanneer kunt u hinder verwachten?

De werkzaamheden starten op maandag 29 mei 2017 met het werkvak tussen Schoonhout en de Bernardlaan. Na het afronden van de werkzaamheden aan dit deel zal gewerkt worden aan het werkvak tussen de Bernardlaan en de aansluiting met de Spoorlaan. U wordt tijdig geïnformeerd wat de werkvolgorde (fasering) is en wanneer er (tijdelijke) afsluitingen zijn. Ook de hulpdiensten worden door de gemeente geïnformeerd. Op internet zal steeds de meest actuele informatie voor u te vinden zijn. Kijk hiervoor op: www.etten-leur.nl bij Inwoner > Alle Onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer > Werk aan de weg en straatafsluitingen > Liesbosweg. Op dit moment gaan we er van uit dat de werkzaamheden duren tot medio augustus 2017. Dit is mede afhankelijk van het weer.

 

Wat betekent dit werk voor u?

  • We sluiten het straatdeel waar aan gewerkt wordt af voor doorgaand verkeer. Als uw straatdeel is afgesloten, is uw woning te voet te bereiken. U hoort van de aannemer wanneer we uw straatdeel afsluiten.
  • Als uw straatdeel is afgesloten, hoort u van de aannemer waar u de huisvuilcontainers op de ophaaldag kunt aanbieden. We verzoeken u om - in het deel waar gewerkt wordt - de afvalcontainers buiten de werkafzetting te plaatsen. Als u door de werkzaamheden niet in staat bent om zelf uw huisvuilcontainer naar de aanbiedplaats te brengen, dan helpt de aannemer u hierbij. Wij verzoeken u vriendelijk te controleren of het huisnummer van uw container nog duidelijk leesbaar is.

 

Tot slot

We gaan er van uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven van wat er de komende tijd bij u in de buurt of straat gaat gebeuren. Uiteraard zult u overlast ervaren. De aannemer en wij zullen er alles aan doen om deze overlast zoveel als mogelijk te beperken.

 

Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. Janse via telefoonnummer (076) 502 4541. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kan u contact opnemen met de heer E. van Swieten via telefoonnummer (076) 502 4323. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@etten-leur.nl.

Zoeken