Werkzaamheden kruising Nieuwe Donk en Vosdonk

Update 08-12-2017 werkzaamheden kruising Nieuwe Donk en Vosdonk
De aansluiting Vosdonk – Nieuwe Donk is al geruime tijd afgesloten omdat, zoals in de bijgevoegde brief van 8 september 2017 is aangegeven, voor dit werk een niet-standaard put gemaakt moet worden. Op maandag 20 november is Aannemersbedrijf Lindenloof B.V. gestart met de werkzaamheden. De aannemer werkt vanaf de aansluiting met Vosdonk tot en met de inrit van Nieuwe Donk 1. De asfaltverharding wordt verwijderd om het nieuwe riool aan te kunnen brengen. Vervolgens komt er een nieuwe asfaltverharding. Omdat de temperatuur niet te laag mag zijn bij het aanbrengen van deze laatste asfaltlaag, kan ervoor gekozen worden om deze laatste laag op een later moment aan te brengen. Uiteraard wordt u hierover dan weer door ons geïnformeerd.
We hadden de verwachting dat de werkzaamheden tot 23 december zouden gaan duren. Dit is uiteraard afhankelijk van het weer. De weersomstandigheden zijn door regenval en kou verslechterd. De verwachting is dus dat het werk met vertraging gereed zal komen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zullen wij u via deze site informeren. Het straatdeel waar de aannemer aan werkt wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bedrijven tussen Vosdonk en de Logieweg zijn gewoon bereikbaar vanaf de Logieweg.

Zoeken