Vergaderschema Monumentencommissie 2017

Op onderstaande data zijn de vergaderingen van de monumentencommissie in het kalenderjaar 2017. Deze vergaderingen zijn openbaar. De definitieve agenda’s voor deze vergaderingen liggen steeds vanaf de maandag ervoor ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. De definitieve agenda kunt u vanaf die maandag 12.00 uur ook vinden op deze gemeentelijke website.

De vergaderingen worden gehouden in kamer 1.05 van het oude raadhuis (ingang via het bordes) van 14.30 tot 16.30 uur. Bezoekers hebben geen spreekrecht. Burgemeester en wethouders kunnen op verzoek in een bijzonder geval spreekrecht in toelichtende zin toekennen aan belanghebbenden (niet zijnde de indiener van het bouwplan). Een dergelijk verzoek dient schriftelijk en uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de vergadering vóór 12.00 uur te worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Ontwikkeling.

De vergadering vindt plaats op de volgende data:

10 januari 2017

7 februari 2017 (gaat niet door)

7 maart 2017 (gaat niet door. Dit wordt 14 maart)

14 maart 2017

4 april 2017

2 mei 2017

6 juni 2017

4 juli 2017

1 augustus 2017

5 september 2017

3 oktober 2017

7 november 2017

5 december 2017

Zoeken