9 brief omwonenden

Omwonenden Donkerstraat 29

Donkerstraat 10,12, 16, 24, 30 en 33 Tuindersweg 42,44 en 46

Tamboerhof 10 en Kapiteinstraat 6, 8 en 10

4871 ETTEN-LEURGemeente Etten-Leur

Roosendaalseweg 4

4875 AA Etten-Leur

Postbus 10.100

4870 GA Etten-Leur

T: 14 076

E : info@etten-leur.nl

I : www.etten-leur.nl


Afbeelding 1


Kenmerk

:


Contactpersoon

: Gertrud Van Peperstraten


Doorkiesnummer

: (076) 502 4377


Uw brief van

: xxx


Onderwerp

: ter inzage ligging ontwerp wijzigingsplan Schoenmakershoek- Oost, Donkerstraat 29

Etten-Leur, 11 juni 2019
Beste omwonenden van Donkerstraat 29,


Met deze brief wordt u als omwonende van de locatie Donkerstraat 29 geïnformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp wijzigingsplan Schoenmakershoek- Oost, Donkerstraat 29. Met dit plan wordt het agrarische bouwvlak van het agrarische bedrijf vergroot tot 1,5 ha om de bouw van ruwvoersilo’s en een loods voor werktuigenberging en stro-opslag mogelijk te maken.

De bekendmaking van de ter inzage legging van dit plan wordt gepubliceerd in de Etten-Leurse Bode van 12 juni 2019. Vanaf 13 juni 2019 ligt het plan gedurende 6 weken (tot en met 24 juli 2019) op het stadskantoor ter inzage. Gedurende deze periode kunnen ook eventuele zienswijzen ingediend worden. Het plan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.etten-leur.nl >Plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Donkerstraat 29. De bekendmaking van de ter inzage legging is bijgevoegd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw G. van Peperstraten tel. 076-5024377 of via email gertrud.vanpeperstraten@etten-leur.nl


Met vriendelijke groet,

namens het afdelingshoofd van de afdeling Ontwikkeling ,

Gertrud van Peperstraten

Openingstijden stadskantoor: zonder en met afspraak van ma t/m vrij van 9.00-12.00 uur en op ma van 17.00-19.00 uur en

uitsluitend op afspraak van ma t/m vrij van 12.00-17.00 uur.

U vindt ons ook op twitter (www.twitter.com/gem_ettenleur), facebook (www.facebook.com/gemeente.ettenleur) en youtube (www.youtube.com/gemeenteettenleur).