Contact over bouwinfo en vergunningplicht

Wanneer u iets wilt wijzigen aan uw huis of gebouw of op uw terrein, kan het zijn dat u een vergunning nodigt heeft. Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende activiteiten. We helpen u graag met de beoordeling of en zo ja, welke vergunningen u nodig hebt.

Mail ons voor u komt

Vaak moeten wij uw vraag of wens nader onderzoeken of uitzoeken voor u. Om u beter van dienst te zijn, werken wij op afspraak. Wilt u informatie opvragen of een afspraak maken? Mail dan naar: bouwinfo@etten-leur.nl.  Zo kunnen we u snel antwoord geven op uw vragen en komt u niet voor niets naar het Stadskantoor. Als uw vraag eenvoudig te beantwoorden is kan dit via e-mail. Zo maken we het u graag gemakkelijk.

Binnen twee werkdagen contact


Binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op en verneemt u wie uw behandelaar is. Als u dat wenst, of als uw plannen meer uitleg vragen, dan verneemt u van ons een behandeltermijn of plannen we met u een afspraak in. Snel en effectief.

Checklist benodigde informatie

Om uw vraag inhoudelijk goed te beantwoorden hebben wij ook van u informatie nodig. U leest hieronder per activiteit hoe u zich voorbereidt op het afspraakverzoek.  Voeg de documenten die op uw wens van toepassing zijn toe bij de e-mail aan bouwinfo@etten-leur.nl

Bouwen/ander gebruik bestemmingsplan
 

Vergunningencheck van www.omgevingsloket.nl;

 • Situatietekening bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie;
 • Plattegrond bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie inclusief maatvoering en ruimte benamingen. En indien van toepassing: geveltekeningen bestaande en gewenste nieuwe situatie;
 • Mogelijke folders of brochures van bijzondere materialen of van prefab elementen;
 • Motivatie voor ander gebruik.

 

Brandveiligheid en brandveilig gebruik

 • Vergunningencheck van www.omgevingsloket.nl;
 • Situatietekening bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie;
 • Plattegrond bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie inclusief maatvoering en ruimte benamingen.

 

Kappen houtopstand

 • Vergunningencheck van www.omgevingsloket.nl;
 • Situatietekening bestaande situatie met aanduiding wat te kappen;
 • Foto van te kappen houtopstand.

 

Milieuregels

 • Vergunningencheck van www.omgevingsloket.nl;
 • Situatietekening bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie;
 • Plattegrond bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie;
 • Beschrijving verandering inrichting of opzet nieuwe inrichting.

 

Omgevingsvergunning Monumenten

 • Vergunningencheck van www.omgevingsloket.nl;
 • Situatietekening bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie;
 • Plattegrond bestaande situatie/ gewenste nieuwe situatie. En indien van toepassing: geveltekeningen bestaande en gewenste nieuwe situatie;
 • Mogelijke folders, brochures of catalogi van bijzondere materialen of van prefab elementen;
 • Indien in uw bezit: “Redengevende omschrijving van het monument”.

 

Let op het auteursrecht als u bij ons een tekening of document opvraagt

Als iemand iets origineels heeft gemaakt, zoals bijvoorbeeld een ontwerp van een woning, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal gaat. Daarom is het auteursrecht in het leven geroepen.
Auteursrecht wordt met een Engelse term ook wel 'copyright' genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming.
Dit betekent dat de maker van zo'n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij creëerde. Daarnaast worden deze werken wettelijk beschermd tegen misbruik door anderen.

Als u een tekening of document bij ons opvraagt, geldt dat er op deze tekeningen, gegevens en/of bescheiden copyright zit.
U moet er dan bewust van zijn, dat het niet is toegestaan om deze te verveelvoudigen, kopiëren, wijzigen, verspreiden aan derden of op een andere wijze te gebruiken of benutten, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

 

Overig vragen

 • Gegevens of motivatie/ situatietekening/ plattegrond bestaande situatie en gewenste nieuwe situatie.