Snippergroen

Scroll naar

bladsymbool

Snippergroen is openbaar groen dat van de gemeente is maar geen belangrijke functie heeft. De gemeenteraad heeft besloten dat snippergroen mag worden verkocht aan aangrenzende eigenaren. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie voor deze voorwaarden het document ‘Snippergroen in ’t kort’ en de notitie ‘Snippergroen’. U vindt deze aan de rechterzijde van deze pagina. In deze documenten wordt er gesproken over aantasting van de hoofdgroenstructuur en de daarbij behorende groennorm. Dit betekent dat er binnen de bebouwde kom per wijk 80m² openbaar groen per woning aanwezig dient te zijn. Hierdoor kan er in de volgende wijken géén snippergroen worden aangekocht;

  • Baai
  • Centrum Oost
  • Centrum West
  • Hooghuis
  • Noord

websymbool

Aanvraag
Wanneer u een verzoek wilt indienen voor het aankopen van snippergroen, kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van een digitaal aanvraagformulier. U vindt dit digitale formulier aan de rechterzijde van deze pagina in het rode vlak.

Volg uw (aan)vraag
Als u een aanvraag heeft gedaan via het webformulier aan de rechterzijde, dan kunt u de voortgang daarvan volgen via de aanklikbutton ‘Volg uw (aan)vraag’. Na het inloggen met uw DigiD of e-Herkenning, kunt u zien hoever het staat met uw (aan)vraag.  

Ook kunt u bij het invullen van een webformulier ervoor kiezen om het invullen op een later moment af te ronden. Het webformulier wordt dan ook ondergebracht bij ‘Volg uw (aan)vraag’ zodat u daar later mee verder kunt

blaadje

Reeds afgeronde snippergroenprojecten

Eind 2015 is de gemeente gestart met het in kaart brengen van het gebruik van gemeentegrond in de Grauwe Polder. Dit wordt wijk voor wijk gedaan. Halverwege december 2017 zijn we begonnen met het in kaart brengen van het gebruik van gemeentegrond in de wijken Centrum-West en De Grient. Het project is in deze wijk zo goed als afgerond. 

Snippergroenproject Sander-banken
 

Begin 2019 is het gebruik van gemeentegrond in de deelwijken van Sander-banken in kaart gebracht. De bewoners die vermoedelijk grond in gebruik hebben, zijn uitgenodigd voor een inloopavond. De inloopavond heeft plaatsgevonden op 12 februari 2019. De sheets van de presentatie vindt u hier.  

Na de inloopavond ontvangen de bewoners die vermoedelijk grond in gebruik hebben een brief met hun persoonlijke situatie. Deze brieven worden tussen eind februari en juni verstuurd. 

vraagteken

Veelgestelde vragen over snippergroen
Heeft u vragen over het project? Bekijk dan het pdf-document ‘Veelgestelde vragen over Snippergroen’ aan de rechterzijde. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag per mail: snippergroen@etten-leur.nl  

Inloopspreekuur 2019

Let op: Op 19 april is er vanwege Goede vrijdag voor het snippergroenproject geen inloopspreekuur.


Vanaf 1 maart is er iedere vrijdag een inloopspreekuur, van 09.00 - 12.00 uur, voor bewoners die zijn aangeschreven in de deelwijken van Sander-Banken (snippergroenproject). De bewoners die een brief krijgen kunnen naar het spreekuur komen en hoeven geen afspraak te maken. Een afspraak maken mag natuurlijk wel via snippergroen@etten-Leur.nl.

Bewoners kunnen zich op vrijdagochtend melden bij de balie in de centrale hal van het Stadskantoor. 

Op feestdagen (19 april en 31 mei)  komt het inloopspreekuur te vervallen.

Ook kun je telefonisch een afspraak maken bij Dora Matuyu 06-82 38 88 80.