Snippergroen aankopen

bladsymbool

Snippergroen is openbaar groen dat van de gemeente is maar geen belangrijke functie heeft. De gemeenteraad heeft besloten dat snippergroen mag worden verkocht aan aangrenzende eigenaren. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zie voor deze voorwaarden het document ‘Snippergroen in ’t kort’ en de notitie ‘Snippergroen’. U vindt deze aan de rechterzijde van deze pagina. In deze documenten wordt er gesproken over aantasting van de hoofdgroenstructuur en de daarbij behorende groennorm. Dit betekent dat er binnen de bebouwde kom per wijk 80m² openbaar groen per woning aanwezig dient te zijn. Hierdoor kan er in de volgende wijken géén snippergroen worden aangekocht;

  • Baai
  • Centrum Oost
  • Centrum West
  • Hooghuis
  • Noord

websymbool

Wanneer u een verzoek wilt indienen voor het aankopen van snippergroen, kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van een digitaal aanvraagformulier. U vindt dit digitale formulier aan de rechterzijde van deze pagina in het rode vlak.

blaadje

Project snippergroen Grauwe Polder

De komende periode brengt de gemeente het gebruik van gemeentegrond in kaart. We starten met de wijk Grauwe Polder. (Inventarisatie en aanpak onrechtmatig grondgebruik Grauwe Polder). Het is de bedoeling dat dit project later ook wordt uitgevoerd in alle andere wijken in de gemeente.

U kunt de presentatie 'Project Grondgebruik in Grauwe Polder’ die is gehouden in wijk Grauwe Polder aan de rechterzijde openen als pdf-document.
De gemeente beoordeelt of in gebruik genomen gemeentegrond kan worden verkocht. Als de grond niet kan worden verkocht, vraagt de gemeente de grond terug. Zo regelt de gemeente het gebruik van haar grond op een goede manier en komt er duidelijkheid voor alle bewoners.
 

vraagteken

Veelgestelde vragen over snippergroen

Heeft u vragen over het project? Bekijk dan het pdf-document ‘Veelgestelde vragen over Snippergroen’ aan de rechterzijde. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag per mail: snippergroen@etten-leur.nl 
 

Inloopspreekuur is gestopt
Het in oktober 2015 ingestelde inloopspreekuur over snippergroen op vrijdagmiddag in het stadskantoor is gestopt. Natuurlijk bent u welkom om te spreken over uw situatie m.b.t. snippergroen, maar dan graag op afspraak.
Afspraak maken kan via: snippergroen@etten-leur.nl  of rechtstreeks bij een van de projectmedewerkers van MB ALL tijdens kantooruren via tel. 14076

 

 

 

 

 

Snippergroen in 't kort

15 september 2015, pdf, 332kB

Download dit bestand

Presentatie Project Grondgebruik in Grauwe polder - 21 oktober 2015

22 oktober 2015, pdf, 438kB

Download dit bestand

Veelgestelde vragen over Snippergroen

31 mei 2016, pdf, 162kB

Download dit bestand

Notitie Snippergroen - versie augustus 2017

16 november 2017, pdf, 625kB

Download dit bestand

Zoeken