Deze week in het digitale gemeenteblad

U vindt alle bekendmakingen van de gemeente Etten-Leur eenvoudig en snel via www.overheid.nl en www.etten-leur.nl.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning

 • Het oprichten van 32 huurwoningen, De Streek fase 3A
 • Het plaatsen van een reclame-uiting aan het winkelpand, Markthof 11
 • Het plaatsen van een erfafscheiding, Prealle 66
 • Het aanpassen van de winkelgevel, Hof van den Houte 74
 • Het legaliseren van een omgevingsvergunning op basis van het gebruiken van  (een deel van) de woning voor bewoning door maximaal 6 personen, Zandspui 25
 • Het verbouwen van een bestaand pand, Vosdonk 23

Verleende omgevingsvergunning

 • Het bouwen van een garage en verplaatsen van een gaashekwerk, Zilverdragerstraat 26
 • Het omzetten van de vergunning voor bootcamp en coaching naar danseducatie, Pottenbakkerstraat 10

 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Het realiseren van een natuurlijke waterplek dmv verbreding van de huidige sloot, Lage Bremberg ong.
 • Het verwijderen van de roldeur en vervangen door een pui met deuren, Kwadestraat 1
 • Het vervangen van bestaande ballenvangers (3 stuks), Olympiade 51
 • Het intern verbouwen en wijzigen van de gevel, Mon Plaisir 25
 • Het oprichten van een woning, Peellandhof kavel 19-2
 • Het plaatsen van een bijgebouw, Bruininkhuizen 2

Melding art. 8.41 Wet Milieubeheer

 • Het veranderen van de inrichting, Nijverheidsweg 9-11
 • Het veranderen van de inrichting, Klappenberg 15
 • Het veranderen van de inrichting, Vosdonk 41

  Melding uitweg
 • Het aanleggen van een uitweg naar Poelsstraat 11

 

Zoeken