Verkeersbesluiten individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Antoon Coolenstraat en Rode Kruistraat

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur maken bekend dat zij bij besluit van 11 juni 2018

bovenstaande verkeersbesluiten hebben genomen. De verkeersbesluiten liggen durende zes weken na deze openbare bekendmaking voor eenieder ter inzage in het informatiecentrum in het stadskantoor. Tevens zijn de verkeersbesluiten te vinden via www.overuwbuurt.overheid.nl.

Etten-Leur, 13 juni 2018

Zoeken