De procesgroep Participatienetwerk Sociaal Domein

De gemeente Etten-Leur heeft vanaf 2015 nieuwe taken op de terreinen wonen, zorg, welzijn, werk inkomen en minima. Kort gezegd: sociaal domein. Samen met de bestaande adviesraden zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe manier om zoveel mogelijk inwoners een actieve rol te geven in de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Dit nieuwe model is het Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur.

Wat is de procesgroep?
Dit Participatienetwerk bestaat uit een procesgroep en themagroepen. De procesgroep neemt initiatieven om zo veel mogelijk inwoners te betrekken bij vraagstukken en thema’s in het sociaal domein. Zij weet de juiste netwerken aan te boren en organiseert de ontmoeting en het gesprek tussen inwoners en gemeente. Dit zijn dan de themagroepen, die inhoudelijk met het vraagstuk aan de slag gaan.

8 inwoners zijn benoemd
Het college heeft onlangs acht inwoners uit Etten-Leur benoemt als lid van de procesgroep. Wij zijn erg blij met deze 8 leden! Proficiat! U kunt de procesgroep bereiken via het e-mailadres participatienetwerk@etten-leur.nl.

Benoemd zijn als lid procesgroep Participatienetwerk Sociaal Domein: Jetze van der Ham, Mariëlle Don, Sandro Everaers, Hülya Kilic, Jan de Wit, Frans van Ham, Hans Muis en Piet Vermunt. 

Zoeken