Regelingen met Hemelvaart

Stadskantoor (Gemeente Etten-Leur)

Het stadskantoor is gesloten op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei. Informatie van uw gemeente is natuurlijk wel 24 uur per dag beschikbaar op www.etten-leur.nl en via onze social media. Het callcenter wordt waargenomen door een extern callcenter.

Werkplein Hart van West-Brabant en Loket Elz

Beide locaties van het Werkplein Hart van West-Brabant zijn op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei gesloten. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid en openingstijden van het Werkplein op: www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl. Loket Elz in het stadskantoor is gesloten op Hemelvaartsdag 30 mei en op vrijdag 31 mei. Ook telefonisch is loket Elz op deze dagen niet bereikbaar.

Milieustraat en afvalinzameling

De Milieustraat Vosdonk aan de Verschuurweg is gesloten op Hemelvaartsdag. De Milieustraat is open op vrijdag 31 mei van 10.00 - 16.00 uur. Alle bijzonderheden over de afvalinzameling staan op uw Afvalwijzer (zie www.afval3xbeter.nl).

 

Zoeken