Portefeuilleverdeling

Wethouder J.P. van Hal

 • Openbaar gebied
 • water (inclusief Volkerak/zoommeer
 • Verkeer- en vervoersbeleid
 • Cultuur, toerisme en recreatie (inclusief Baronie en het project Nieuwe Nobelaer)
 • Financiën/grondbedrijf
 • Accommodatie/vastgoed
 • Afval
 • Wijkwethouder: Hooghuis, Centrum-Oost, Centrum-West, Schoenmakershoek

Wethouder A.P.M.A. Schouw

 • Maatschappelijke zorg (exclusief wijkgericht werken)
 • Inkomensvoorziening
 • Werkgelegenheid en participatie (inclusief Werkplein)
 • Economische zaken
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Wijkwethouder: Hoge Neerstraat, de Grient, Sanderbanken, de Baai

Wethouder R.L. Dujardin

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Sport (inclusief het project nieuwe sportcomplex De Banakker)
 • Milieu (exclusief afval) en natuur
 • Wijken (coördinerend wethouder wijkgericht werken inclusief brede scholen)
 • Handhaving
 • Wijkwethouder: Buitengebied, de Keen, Etten-Leur-Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Burgemeester 

 • Algemeen bestuur
 • Publieksdienstverlening (inclusief BERM ICT/KCC)
 • Veiligheid en wettelijke taken van de handhaving (exclusief overige taken handhaving)
 • Communicatie
 • P&O
 • ICT
 • Burgerzaken
 • Regionale Samenwerking
 • Stedenband
Stadskantoor

Zoeken