Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling college van b&w 2018-2022

Wethouder Van Aert: 
1) Openbaar gebied
2) Verkeer en vervoer 
3) Afval
4) Onderwijs 
5) Sport
6) Milieu en handhaving
7) Natuur en duurzaamheid
8) Grond en gebouwen (financieel toezicht)
9) wijkwethouder: buitengebied, de Keen, Etten-Leur Noord, Grauwe Polder, Banakkers

Wethouder Van Hal -  Tijdelijk waargenomen door wethouder Jan Paantjens
1) Cultuur, toerisme en recreatie 
2) Grond en gebouwen 
3) Financiën 
4) Ruimtelijke ordening en handhaving 
5) Wonen 
6) Onderwijs (financieel toezicht)
7) Wijkwethouder: Hooghuis, Centrum Oost, Centrum West, Schoenmakershoek

Wethouder Van der Bijl: 
1) Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
2)Jeugd en handhaving 
3) Gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 
4) Economische Zaken 
5) Wijkgericht werken 
6) Wijkwethouder: de Hoge Neerstraat, de Grient, Sanderbanken, de Baai

Burgemeester: 
1) Dienstverlening 
2) Veiligheid en handhaving (coördinatie) 
3) Communicatie en overheidsparticipatie 
4) Personeel en Organisatie 
5) Informatietechnologie 
6) Samenwerking met andere Overheden 
7) Bestuur en Integriteit

ambtsgebonden nevenfuncties

Burgemeester M.W.M de Vries

Lid algemeen bestuur van:

- GR Regio West-Brabant;

- GR Veiligheidsregio;

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD West-Brabant

Lid algemene vergadering van:

- Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg)

Lid bestuur van:

- GR ICT West-Brabant-West

Lid Economic Board West-Brabant

Lid Veiligheidscollege

Lid professionaliseringscommissie van het Nederlands Genootschap van burgemeesters

Wethouder C.F.A.M. van Aert

lid van de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer

Lid van het portefeuillehoudersoverleg Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Lid algemeen bestuur van:
- GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Seppe

Wethouder J.P. van Hal/
Wethouder J.C.M. Paantjens

Lid algemeen bestuur van:
- GR West-Brabants Archief;
- GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
- GR Belastingsamenwerking West-Brabant:
- Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Lid algemene vergadering van:
- Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg);

Wethouder M. van der Bijl

Lid algemeen bestuur van:
- GR Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant;
- GR GGD West-Brabant;
- GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
- GR Werkplein Hart van West-Brabant

RPA: Regionaal platform arbeid

Zoeken