Inwoners Etten-Leur waarderen gemeente wederom bovengemiddeld

Burgerpeiling 2015 vergelijkbaar met Burgerpeiling 2014

 

In september en oktober 2015 heeft de gemeente Etten-Leur, evenals in voorgaande jaren, deelgenomen aan de Burgerpeiling van ‘WaarStaatJeGemeente’ (WSJG). In dit onderzoek is met behulp van een standaardvragenlijst gekeken naar hoe de prestaties van de gemeente worden gewaardeerd door onze inwoners. Over de resultaten heeft TNS NIPO een rapportage gemaakt.

 

Bovengemiddelde score

Net als in 2014 waarderen de inwoners van de gemeente Etten-Leur alle inspanningen van de gemeente met een 6,8. Dit is drie tiende punt boven het gemiddelde van de gemeenten die 

deelnemen aan de benchmark van KING/WaarStaatJeGemeente. Ook op de afzonderlijke thema’s scoort de gemeente Etten-Leur boven de benchmark van KING/WaarStaatJeGemeente. Inwoners van de gemeente zijn net als in 2014 het meest kritisch over de ‘relatie tussen de burger en de gemeente’. 

 

Scores

Het thema ‘gemeentelijke dienstverlening’ scoort met een 6,9 relatief het hoogst.

Een belangrijk deel van het onderzoek is om de veranderingen in waardering in kaart te brengen. Zo kan de dienstverlening verbeterd worden.

Belangrijke verschuivingen tussen 2014 en 2015 of opvallende punten zijn onder andere:

Woon- en leefomgeving: toegenomen tevredenheid welzijnsvoorzieningen, sportvoor-zieningen en openbaar vervoer.
Relatie burger-gemeente: mag verder ontwikkelen, maar de gemeente doet meer wat ze zegt, is flexibeler en luistert beter.
Vertrouwen in gemeentebestuur blijft laag.
Inwoners doen meer aan mantelzorg en het gevoel van eenzaamheid daalt.
Toename hoeveelheid contact via internet; gelijke waardering digitale dienstverlening.
Dienstverlening: het gemak om informatie te vinden is onze kracht geworden; meedenken en gebruik van heldere taal hebben nog steeds verbeterprioriteit.

 

Vergelijk online

De resultaten van de Burgerpeiling 2015 Etten-Leur worden vanaf 22 januari aanstaande op de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/ geplaatstHet aantal gemeenten waarmee vergeleken wordt op de website, neemt gedurende het jaar nog toe. Bezoekers van de site kunnen de vergelijking doen op basis van gemeenten van soortgelijke grootte.

Oude-Raadhuis
Recreatie-fietsen

Zoeken