LandStad De Baronie presenteert ambitieplan 2017-2022

Persbericht van LandStad De Baronie (15 september 2016)

‘Slow living in een vitale streek’

Het in 2012 voor regio De Baronie in het leven geroepen streeknetwerk LandStad De Baronie heeft vandaag (donderdag 15 september 2016) op het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch aan de Provincie Noord-Brabant de ‘Agenda van De Baronie 2017-2022’ aangeboden. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Financiën) ontving het ambitieplan uit handen van Harrie Nuijten, voorzitter van LandStad De Baronie, en Paul de Beer, wethouder (Duurzaamheid) in Breda.

‘Slow living in een vitale streek’ is het centrale thema in de Agenda van De Baronie. Slow living staat voor het goede leven in de streek en heeft betrekking op kwaliteit van leven en duurzaam produceren. Het thema wordt vertaald naar vier hoofd-programmalijnen: Food, Natuur&Landschap, Cultuurhistorie en Vrijetijdseconomie. Concrete projecten en specifieke netwerken moeten deze programmalijnen met elkaar gaan verbinden om te komen tot een innovatieve en levendige Baronie*.

LandStad De Baronie is een streeknetwerk waarbij de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Rucphen, Zundert, het waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer zijn aangesloten. Binnen het netwerk werken deze partijen samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, diverse andere maatschappelijke organisaties en inwoners. De Provincie Noord-Brabant ondersteunt tot 1 januari 2017 diverse streeknetwerken, waaronder LandStad De Baronie, met financiële middelen en menskracht om de samenwerking tussen de deelnemers gestalte te geven.

Vanaf 1 januari 2017 hanteert de provincie een andere wijze van ondersteuning. Er dient een inhoudelijke bijdrage te worden geleverd aan de doelstellingen die de provincie belangrijk vindt. Alleen concrete projecten kunnen nog in aanmerking komen voor ondersteuning. Om die reden heeft de provincie de streeknetwerken uitgenodigd om een gebiedsagenda op te stellen. Uit de ‘Agenda van De Baronie 2017-2022’, waarin het accent op actie en tastbare resultaten ligt en waaraan de gemeenten en het waterschap zich inmiddels hebben gecommitteerd, blijkt: de binding tussen stad en streek en haar partners - de ‘streekholders’ - is groot.

De Agenda is afgestemd op de bredere (strategische) agenda’s van de regio West-Brabant, zoals die van Regio West-Brabant (RWB) en de Regionale West-Brabantse Investeringsmaatschappij (REWIN). ‘Bij de opstelling van de Agenda is vooral aansluiting gezocht bij de energie in de streek, maar is ook goed gekeken naar de provinciale opgaven. Door samen op te trekken kunnen de eigen activiteiten en gezamenlijke doelen effectiever worden uitgevoerd, kan beleid beter op elkaar worden afgestemd, wordt de focus behouden (waardoor ambities vertaald worden in concrete resultaten) en worden schaarse middelen gebundeld en efficiënt ingezet. Door het bundelen van krachten ontstaat dus meer slagkracht en wordt het regio gevoel versterkt’, aldus Harrie Nuijten, voorzitter streeknetwerk De Baronie.

*’t Goeie leven in De Baronie

Wat maakt onze streek, De Baronie, nou eigenlijk zo bijzonder? Zijn het de gevarieerde natuur en het landschap? Zijn het de verhalen uit het (religieuze) verleden, de militaire geschiedenis, de turfwinning? De vele musea, monumenten en evenementen? De kloosters en abdijen? De enorme diversiteit aan streekproducten en gastronomische verwennerijen misschien?

Wat het ook mag zijn - dat goeie leven in De Baronie - feit is dat de streek heel veel kwaliteiten heeft. Laten we vooral ook niet de verhalen rondom onze wielerhelden vergeten en en de legendes van de tempeliers? Het Bels Lijntje, de grensbeleving, de ZuiderWaterLinie wellicht? Toch Van Gogh en de Nassau’s? Of de vele fiets- en wandelpaden die al dat moois tussen stad en platteland bereikbaar maken?

Als het aan het streeknetwerk LandStad De Baronie ligt, worden al deze kwaliteiten de komende jaren nog verder tot bloei gebracht. De tomeloze energie die in de de streek zit, kan benut worden om mooie stukjes natuur, voorzieningen en trekpleisters te ontsluiten, te verbinden en bekender te maken onder inwoners, ondernemers en bezoekers. Door partijen te stimuleren om samen te werken en duurzaam te innoveren.

Zoeken