Beleidskader 2018-2021 (document)

“Etten-Leur maken we samen”: Het beleid voor de komende vier jaar. In het beleidskader 2018-2021 staan de uitgangspunten voor de komende vier jaar. Het beleidskader is gebaseerd op het raadsprogramma van 24 mei 2018. De nieuwe gemeenteraad heeft deze bouwstenen gebruikt om het raadsprogramma op te stellen en heeft daarmee de politieke keuzes en ambities voor de komende jaren vastgesteld. Vervolgens heeft de ambtelijke organisatie het “Beleidskader 2018-2021” gemaakt.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Beleidskader 2018-2021 (document)’, 31 juli 2019, pdf, 2MB