Financieel Portaal van Gemeente Etten-Leur

Het Financieel Portaal van Gemeente Etten-Leur (http://financieelportaal.etten-leur.tangelo.nl/) is de plek waar alle informatie over begroting, kadernota en jaarstukken overzichtelijk bij elkaar staat. 

Je vindt daar natuurlijk steeds de actuele versies, maar ook eerdere edities.