Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant’, 12 april 2022, pdf, 1MB