Missie Bedrijfsvoering 2011-2015

Missie 2011-2015
De gemeentelijke organisatie Etten-Leur bereikt op ondernemende, dienstverlenende en resultaatgerichte wijze de optimale situatie voor burgers, bedrijven, bestuur en ketenpartners.

De visie op de organisatie luidt als volgt:

Wij richten ons op de door het bestuur gewenste taken binnen evenwichtige en structureel sluitende financiële kaders. Wij hebben ondernemingsvermogen om de regie te nemen ten aanzien van veranderingen in de omgeving. Samenwerking met externe partners en de regio is resultaatgericht en leidt tot efficiency en/of kwaliteitsverbetering. Wij zijn taakvolwassen, ondernemend, integer, staan open voor de omgeving en werken integraal samen. Als werkgever bevorderen wij talentontwikkeling, innovatie en gepassioneerd werken.


Vanuit de nieuwe Missie zijn de volgende succesbepalende factoren teherleiden:

Ondernemend:

Wij zijn initiatiefrijk, besluitvaardig, innovatief en kostenbewust. We kijken kritisch waar zaken beter of anders kunnen. We durven beheersbare risico’s te nemen.

Omgevingsbewust:

Wij denken van buiten naar binnen. We bieden onze doelgroepen ruimte om invloed te hebben op het beleid en op de manier van werken. Wij laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en benutten deze kennis effectief voor onze eigen functie en organisatie.

Kwaliteit medewerkers:

Onze medewerkers zijn deskundig, nemen verantwoordelijkheid, tonen inzet en ambitie, zijn gericht op zelfontwikkeling, zijn integer, hebben discipline, zijn loyaal aan de organisatie en kwaliteitsgericht.

Resultaatgericht:

Wij zijn actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en hebben de bereidheid in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Houding en gedrag:

Wij hebben aanpassingsvermogen, zijn stressbestendig, onafhankelijk, integer en transparant, vasthoudend, flexibel en spreken elkaar rechtstreeks aan. We stellen de mens centraal en zijn betrokken bij de gemeenschap.

Integraal en regionaal samenwerken:

Wij betrekken elkaar (intern en extern) en houden rekening met de gevolgen die onze eigen activiteiten hebben voor de ander, voor het hele proces, en voor het eindresultaat